STRATEGINIS PLANAS 2018-2020

Muziejaus-Archyvo Vizija:

Išlaikyti ir plėtoti Kanados lietuvių istorinį bei kultūrinį paveldą.

Misija:

Suteikti galimybę, lietuvių kilmės kanadiečiams, Kanados visuomenei ir visiems kurie domisi Kanados lietuvių kultūra, rasti medžiagos lobyną vienoje vietoje.

Strateginiai siekiai/veiklos tikslai 2018-2020:

 1. Finansinis patvarumas ir valdymas

 

 • Plėtoti organizacinę struktūrą ir įsteigti valdymo organą
 • Išvystyti finansinio patvarumo planą
 • Įdiegti finansinio valdymo ir atsakingumo mechanizmus

 

 1. Medžiagos rinkimas, išsaugojimas ir prieinamumas

 

 • Peržiūrėti ir įvertinti turimą medžiagą
 • Organizuoti likusį archyvinį turtą sukauptą prieš daug metų
 • Tęsti kolekcijos skaitmeninimo ir prieinamumo projektą

 

 1. Marketingas ir reklama

 

 • Aktyviai praturtinti KLMA tinklalapio informaciją
 • Įveikti aukšto lygio, kilnojamas parodas, įskaitant svarbiausią Kanados lietuvių istorijos parodą
 • Sudaryti KLMA reklaminę medžiagą išdalinimui

 

 
 1. Visuomenės įjungimas/suaktyvinimas

 

 • Aktyviai siūlyti programas/parodas specifinėms grupėms: lituanistinēms mokykloms,

lietuvių bendruomenėms Kanadoje/Amerikoje/kitur, ne lietuviams

 • Išvystyti paramos būrelius per Kanados Lietuvių Bendruomenę ir lietuviškas organizacijas
 • Išvystyti bendradarbiavimą su panašiomis organizacijomis: Baltic Canadian Imprints, Multicultural Historical Society of Ontario, Balzeko muziejus, LTSC (Čikaga), Lietuvos Valstybinis Archyvas

This post is also available in: EN