Audra Stanevičiutė-Mills, 7m
Daiva Stanevičiutė-Mills, 4m
Lara Stanevičiutė, 4m

Močiutė Vida Anskytė-Stanevičienė – jos tėvelių Anskių turtas parsivežtas Kanadon per Nova Scotia Pier 1.
Dedukas Alfonsas Stanevičius per Montrealį į Hamiltoną.
Jie turi du vaikus, Ona ir Matas ir jie turi po du vaikus. Iš 4 anūkų, 3 lanko Mairionio Mokyklą.
Ona Stanevičiūtė-Mills ir vyras John Mills, vaikai Audra ir Daiva.
Matas Stanevičius ir žmona Raminta Slapšytė, vaikai Lara ir Aras.

This post is also available in: LT