LIETUVIAI KANADOJE

Duomenys pagal 2016m. Kanados gyventojų surašymą

Iš viso yra 59,285 Kanados gyventojų kurie teigia esantys lietuvių kilmės.  Lietuva turi 2.87 milijonus gyventojų, ir tuo prilygsta didžiausiam Kanados miestui Torontui, kuris skaičiuoja 2.81 milijonus gyventojų.  (Užvedus pelę ant diagramos, matysis paipldoma informacija.). Išspausdinti dokumentą spauskite čia.

Šaltinis: Statistics Canada, 2016 Census of Population, Statistics Canada catalogue no. 98-400-X2016187.

LIETUVIAI EUROPOS SĄJUNGOJE

Lietuviai Kanadoje sudaro 0.2% visų gyventojų, o Europos Sąjungoje lietuviai sudaro 0.6%.

Šaltinis: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8102195/3-10072017-AP-EN.pdf

ETNINĖS GRUPĖS KANADOJE

Palyginkime lietuvių Kanadoje skaičių (apie 59,000) su 20 gausiausiomis Kanadoje gyvenančiomis etninėmis grupėmis.

Šaltinis: Statistics Canada, 2016 Census of Population, Statistics Canada catalogue no. 98-400-X2016187.

LIETUVIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL KANADOS PROVINCIJAS

Lietuvių yra kiekvienoje Kanados provincijoje arba teritorijoje, tačiau dauguma gyvena Ontario provincijoje.

Šaltinis: Statistics Canada, 2016 Census of Population, Statistics Canada catalogue no. 98-400-X2016187.

PASISKIRSTYMAS PAGAL MIESTUS

Kaip dauguma Kanados gyventojų, didžioji dalis lietuvių gyvena Ontario provincijoje.

Šaltinis: Statistics Canada, 2016 Census of Population, Statistics Canada catalogue no. 98-400-X2016187.

KANADOS LIETUVIAI PAGAL AMŽIŲ

Kanados surašymas rodo, kad 2016 metais, dauguma Kanados lietuvių yra dirbantys suaugusieji.  Nors mokyklinio amžiaus grupė yra palyginus nedidelė, vaikų skaičius auga.

Šaltinis: Statistics Canada, 2016 Census of Population, Statistics Canada catalogue no. 98-400-X2016187.

IŠSILAVINIMAS

Dauguma lietuvių Kanadoje turi aukštą išsilavinimą.  Iš 49,000 įvairaus amžiaus apklaustųjų, dauguma yra baigę universitetą su bakalauro arba aukštesniu laipsniu.

Šaltinis: Statistics Canada, 2016 Census of Population, Statistics Canada catalogue no. 98-400-X2016189.

IMIGRACIJA Į KANADĄ PO 1980 METŲ

Lietuviai atvyko į Kanadą bangomis:

  • Pirmoji banga – prieš II Pasaulinį karą
  • Antroji banga – daugumoje pabėgėliai – po II Pasaulinio karo
  • Trečioji banga – Lietuvai atstačius nepriklausomybę 1990 m.

Dabar lietuviai imigruoja Kanadon dėl įvairių profesinių ir ekonominių priežasčių.

Šaltinis: Statistics Canada, 2016 Census of Population, Statistics Canada catalogue no. 98-400-X2016202.

Migracijos srautai per pastaruosius dešimtmečius yra aplamai padidėję ir galima numatyti, kad tai tęsis bent iki dešimtmečio pabaigos.  Nors yra išlaikom lietuviška tapatybė, dauguma prisitaiko prie Kanados bendruomenės.  Iš maždaug 59,000 save vadinančiųs lietuviais Kanadoje, mažiau kaip 2,000 turi vien tik Lietuvos pilietybę.  (Šaltinis: Statistics Canada, 2016 Census of Population, Statistics Canada catalogue no. 98-400-X2016215). Norintys daugiau informacijos gali kreiptis į Kanados statistikos departamentą.

KARTŲ STATISTIKA

Kaip matosi diagramoje, trečioji karta (įskaitant ir tolesnes) yra skaitlingiausia.

Šaltinis: Statistics Canada, 2016 Census of Population, Statistics Canada catalogue no. 98-400-X2016204.

KALBA IR KULTŪRA

Statistikos duomenys aiškiai rodo, kad lietuvių kalbos naudojimas mažėja.

Šaltinis: Statistics Canada, 2016 Census of Population, Statistics Canada catalogue no. 98-400-X2016060, 345 and 065.

Lietuvių kalbos mokyklos (dažniausiai “šeštadieninės”) skatina kalbos išlaikymą ir naudojimą.  Mes išlaikome savo paveldą per įvairias socialines, religines bei kultūrines organizacijas įvairiose Kanados vietovėse.  Norintys su jomis susipažinti galite prisijungti prie šio tinklalapio: Kanados Lietuvių Bendruomenė.
Norint matyti visus klausimus naudotus 2016 m. Statistics Canada gyventojų apklausoje spausti čia.

This post is also available in: EN