Lietuviai Kanadoje – Įdomi statistika (pagal 2021m. gyventojų surašymą)

Spauskite čia jei norite atsispausdinti pdf versiją

Kanadoje gyvena 52,040 asmenys kurie sakosi esą lietuvių kilmės. Lietuviai Kanadoje sudaro mažą dalelytę Kanados 40 milijonų gyventojų.  Lietuva – kraštas turintis 2.7 milijonus gyventojų – tai prilygsta vienam iš Kanados didžiausių miestų – Toronto 2.81 milijonų gyventojų skaičiui.

Šaltinis: Statistics Canada, 2021m. Gyventojų Surašymas, Statistics Canada katalogas nr. 98-10-0338-01.

Lietuviai Europos Sąjungoje

Proporcija lietuvių Kanadoje (0.2%) yra mažesnė nei proporcija lietuvių Europos Sąjungoje (0.6%).

Šaltinis: Jungtinės Tautos, Ekonomikos ir Socialinių Reikalų skyrius, Gyventojų padalinys, “Pasaulio gyventojų perspektyvos: 2019m. Peržiūra”.

Etninės grupės Kanadoje

Palyginiame mūsų 59 tūkstančius lietuvių su 19 didžiausių etninių grupių Kanadoje:

Šaltinis: Statistics Canada, Lentelė 98-10-0338-01 Etninė arba kultūrinė kilmė pagal generacijas: Kanados, provincijų ir teritorijų, miestų ir surašymo paskirstytų dalių mąstais.

Lietuvių Kanadoje paskirstymas: pagal provincijas

Lietuviai gyvena beveik kiekvienoje Kanados provincijoje bei teritorijoje, bet dauguma gyvena Ontario provincijoje.

Šaltinis: Statistics Canada, 2021m. Gyventojų surašymas, Statistics Canada katalogas nr. 98-10-0338-01.

Lietuvių Kanadoje paskirstymas: pagal miestus

Panašiai kaip ir daugumas kitų kanadiečių, daugumas mūsų gyvename Kanados miestuose.

Šaltinis: Statistics Canada, 2021m. Gyventojų surašymas, Statistics Canada katalogas nr. 98-10-0338-01.

Kanados lietuviai: pagal amžių

2021m. surašymas parodė, kad didžiausią lietuvių Kanadoje grupę sudaro dirbančių suaugusių grupė.  Antra didžiausia grupė – asmenys einantys į arba jau esantys pensijoje.  Nors mokyklinio amžiaus grupė nėra didelė, tačiau vaikų skaičius auga.

Šaltinis: Statistics Canada, 2021m. Gyventojų surašymas, Statistics Canada katalogas nr. 98-10-0338-01.

Išsimokslinimo lygis

Bendrai paėmus esame augšto išsilavinimo.  2016m. surašyme iš 49 tūkstančių Kanados lietuvių, dauguma turėjo universitete įsigytą laipsnį – bakalaurą ir aukščiau.  (Duomenų šioje srityje 2021m. surašyme nėra.)

Šaltinis: Statistics Canada, 2021m. Gyventojų surašymas, Statistics Canada katalogas nr. 98-400-X2016189.

Imigracija po 1980m.

Kanadon atvykome bangomis:

  • Pirmoji banga atvykusi prieš Antrąjį Pasaulinį karą
  • Antroji banga, daugumas pabėgėliai, atvyko po Antrojo Pasaulinio Karo
  • Trečioji banga, atvyko Lietuvai 1990m. atgavus nepriklausomybę

Lietuviai Kanadon atvyko dėl įvairių priežasčių:

Šaltinis: Statistics Canada, 2021m. Gyventojų surašymas, Statistics Canada katalogas nr. 98-10-0317-01.

Jei norite daugiau informacijos apie imigraciją, kreipkitės į Statistics Canada.

Lietuvių Kanadoje kartos

Kaip matote, didžiausią dalį lietuvių Kanadoje sudaro trečioji karta.

Šaltinis: Statistics Canada, 2021m. Gyventojų surašymas, Statistics Canada katalogas nr. 98-10-0338-01.

Kalba ir kultūra

52,040 asmenys pasisakė esantys lietuvių kilmės, tačiau Lietuvių kalbos vartojimas retėja.

 

Šaltinis: Statistics Canada, 2021m. Gyventojų surašymas, Statistics Canada katalogas nr. 98-410-0182-01, 98-410-0529-01, 98-10-0338-01.

Lituanistinės mokyklos padeda išlaikyti lietuvių kalbą Kanadoje. Savo paveldą išlaikome dėka aktyviai Kanadoje veikiančiu visuomeninių, religinių bei kultūrinių organizacijų bei grupių. Jei domina kur galima rasti veikiančius vienetus, kviečiame kreiptis: Kanados Lietuvių Bendruomenė..

Spauskite čia jei norite pamatyti klausimus kuriuos gyventojams pateikė Statistics Canada.

This post is also available in: EN