Žinios

Dovanota

a.a. Vidos Paškienės prisiminimui, Vytas Paškus, Toronto, Ontario dovanojo 8 meno kūrinius menininkų A. Goštauto, V. Kasiulio, K. Manglico, L. Urbono ir T. Valiaus.

Vytautas Kasiulis, Be pavadinimo, menininko išbandymas “Anicetai Aperavičienei su padėka, Vytautas” XI-25-72

This post is also available in: EN

/ Žinios

Antra paroda pasiekia Lietuvą

KLMA paroda "Niekada nenuleisk sparnų" kurią pristatėme 2018 m. rudenį, pasiekė kun. P. Ažubalio gimtinę, Biržus.  Parodoje susipažinome su kun. Ažubalio gyvenimu, darbais Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, Anapilio sodybos statyba ir su Lietuvos kankinių parapijos istorija.

Biržų krašto "Sėlos muziejus" pristatė parodą gruodžio mėnesį:

This post is also available in: EN

/ Žinios

Žinutė jaunimui

Kviečiam mokyklinio amžiaus jaunimą dapildyti mūsų visų istoriją.  Peržiūrėkite mūsų tinklapį   Mūsų pasakojimai – Jaunimas ir pridėkite Jūsų šeimos prisiminimus.  Atsiliepimai iš šeimų kurios jau dalyvavo labai teigiami.  Retai būna proga visai šeimai kartu susikaupti Ir pasidalinti brangia šeimos istorija.  Jeigu norėtumėt dalyvauti, susiriškit su mumis epaštu [email protected]  ir mes atsiųsim nurodymus kaip tai padaryti.

This post is also available in: EN

/ Žinios

V16 Šimtmečio Šventė

Vasario 16 Nepriklausomybės 100-mečio šventės proga, vasario mėnesį Muziejus pristatys tris parodas:

 • Destination Canada
  Lietuvos ambasados Kanadoje priėmime, vasario 13 d.
  Chateau Laurier, Otava
 • Sharing Our Stories (naudosime dalį plakatų)
  Koncerte „Skriski, skriski Lietuvėlėn“, vasario 16 d.
  Lietuvių Namuose, Torontas
 • Sharing Our Stories (naudosime dalį plakatų)
  Kanados Lietuvių Bendruomenės Vasagos skyriaus minėjime, vasario 25 d.
  Gerojo Ganytojo Šventovėje, Vasaga
 • This post is also available in: EN

  / Žinios

  Sharing Our Stories: Born in Canada Symposium

  Pabaltiečiams, kurie kaip II Pasaulinio Karo pasekme tapo karo pabėgėliais ir imigrantais, Kanada suteikė saugią ir pastovią vietą apsigyvenimui. Jų vaikai, kai kurie gimę tėvynėje kurią jie prievarta paliko, kiti gimę jau Kanadoje, išaugo vingiuodami dviejų kultūrų labirintuose. Tai labai tipiška, kanadietiška patirtis – gyventi dviejų kultūrų įtakoje – patirtis kuri iššaukia naujus iššūkius, suteikia naujas galimybes ir kuriose susiduriama su netikėtumais.

  Mūsų ruošiamas simpoziumas tęsia imigrantų tėvų istoriją: “Sharing our Stories: The Baltic Diaspora at Home in Canada” kuri išsakyta parodoje apie jų prievartinį pasitraukimą iš savo tėvynės ir naujo gyvenimo Kanadoje pradžią. Simpoziumas įvertins kultūros, šeimos, bendruomenės ir identiteto reikšmę bei įtaką Kanadoje gimusių (pirmosios kartos Kanadoje) Pabaltiečių gyvenimuose.

  Pirmosios kartos kanadiečiai, atstovaujantys keturias Pabaltijo kultūras: estų, latvių, lietuvių ir Baltijos vokiečių, pasidalins savo asmenine patirtimi apie tai kaip jie augo kaip Kanados Baltai. Seks atviras pokalbis kurį moderuos estas profesorius, Dr. Jaak Rakfeldt (PhD, LCSW), Social Work profesorius Southern Connecticut State Universitete. Dr. Rakfeldt taip pat koordinuoja Co-occuring Disorders (mental health and substance use) programą ir yra išleidęs virš 50 publikacijų bei pristatymų konferencijose šioje srityje, bei eilę metų yra studijavęs etninio identiteto klausimus.

  “Sharing Our Stories: Born in Canada” simpoziumą rengia “Baltic Canadian Imprints” grupė susidedanti iš: Canadian Baltic Immigrant Aid Society, VEMU/Estonian Studies Centre, Kanados lietuvių muziejaus/archyvo, ir Latvian National Federation in Canada – Canadian Latvian Archive and Museum. Ši grupė kartu dirba nuo 2016 metų.

  Simpoziumas vyks anglų kalboje. Kviečiame visus atsilankyti.
  Prašome apie dalyvavimą pranešti IKI LAPKRIČIO 6d. per email Piret Noorhani: [email protected] arba paliekant žinutę telefonu: 416-925-9405.

  This post is also available in: EN

  / Žinios

  This post is also available in: EN