Lankytojams Informacija

Adresas

2185 Stavebank Road
Mississauga, ON
L5C 1T3

Tel: 905-361-0434
E-paštas: klma@klb.org

Darbo valandos

Galima lankytis tiktai parodų metu. Mes dirbam antradieniais,trečiadieniais ir ketvirtadienais nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. Susitarus su vedėja el.paštu arba telefonu, galima taip pat užeiti kitomis dienomis.

Įėjimas

Durys į Muziejų šalia didžiosios salės įėjimo pažymėtos “Kanados lietuvių muziejus-archyvas”; laiptais užlipti į antrą aukštą.

 

LMAC Entrance

Automobilių pasistatymas

Anapilio autoaikštėje pasistatymas yra nemokamas.
Mississauga Transit (MiWay) autobusas nr. 4. Išlipti Paisley ir Mavis, pėsti eiti 13 min. arba 1,1 km į pietų pusę Stavebank gatve.

Neįgaliesiems

Keltuvas atrakinamas negalintiems lipti laiptais.

Sekanti paroda

Praėjusių renginių galerija

 

 

 

Tarpukario dokumentai atrasti

Nepriklausomybes akimirksniai parodos plakatas
BCO poster
Montrealio lietuvių menininkų paroda
No Home To Go To
Lithuanian American Song Festival
Sports in Lithuanian American Life

Balandžio 3 d. – 24 d., 2016
Hamilton, Mississauga, Montreal, Toronto

Stiklas
Kernagis
Įkvėpimo atradimas
Jonas Govedas
Open House 2014

Ankstyvesnės parodos

This post is also available in: EN