Neį kainojamas turtas

Karui prasidedant, ką motina gali duoti savo vaikui kaip neįkainojamą atminimą? Aldona Kemežaitė-Vaškevičienė iš savo motinos gavo saujelę smėlio nuo jų žemių Kudirkos Naumiestyje. Smėlis rūpęstingai įvyniotas į trispalvę. Taip pat gavo kryžių kuris buvo įsiūtas į jos paltą ir tokiu būdu atkeliavo į Kanadą.

Jurbarke, Jonas Vaškevičius gavo maldaknygę kuri buvo spausdinta 1912 metais. Tai dovana nuo jo motinos ir jis ją brangino visa savo gyvenimą.

This post is also available in: EN