Plakatas

1990 m. kovo 11
Lietuvos Augščiausioji Taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Kanados Lietuvių bendruomenės krašto valdyba įsteigė Krizės Centrą Toronte paskatinti ir palengvinti greitą reagavimą įvykiams besivystant Lietuvoje jos kelyje atsiskiriant nuo Sovietų Sąjungos.

Šis plakatas mobilizavo Kanados lietuvius Toronte ir įtaigojo Kanados valdžią pripažinti Lietuvą kaip nepriklausomą valstybę. Kanada pripažino Lietuvos respubliką 1991m. rugpiūčio mėnesį.

Dabartiniai įvykiai Ukrainoje reikalauja pasaulio reakcijos - kviečiame pasirašyti peticiją palaikančią Ukrainą. Siekiama surinkti 10 milijoną parašų. Daugiau informacijos gausite čia: : https://tevzib.com/en/sign-the-global-petition/

This post is also available in: EN