Sąjūdžio ženkliukas

Pasaulio lietuvių bendruojenės (PLB) valdybos pirmininkas Dr. Vytautas Bieliauskas iš Cincinnati, Ohio JAV buvo pakviestas dalyvauti ir kalbėti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamąjame suvažiavime Vilniuje. Suvažiavimas įvyko 1988m. spalio 22-23dd. SĄJŪDIS, liaudies fronto judėjimas Lietuvoje, pradėjo taikią kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės. Nepriklausomybę paskelbė 1990m. Kovo 11 d. Atžymėti pradžiai šio ilgo kelio į nepriklausomybę, Sąjūdis išleido ženkliukus kuriuos Dr. Bieliauskas parsivežęs iš Vilniaus išdalino tuometinės PLB valdybos nariams.

This post is also available in: EN