Įdomi Švarkelio Istorija

Gray tweed jack with owl embroidered on pocket

 

Prelato Kunigo Jono Staškevičiaus vaikystėje pokario 1949 metais Anglijoje nešiotas mokyklos uniformos švarkelis nepaliko jo šono iki jo gyvenimo pabaigos 2023 metais Kanadoje.

Pabėgėlių šeimai pasitraukus iš Vokietijos į Angliją teko apsigyventi puskilometrį nuo Bath miesto pabėgėlių šeimų stovykloje barakuose. Tuo metu Jonas lankė Hawthorn Public School kurioje vaikai dar nesulaukę 10m. amžiaus turėjo laikyti egzaminus patekimui į gimnaziją, o nesulaukę 13 metų galėjo laikyti egzaminus patekimui į meno ir technikos mokyklas. Vietų apmokamam mokslui jose buvo tik po keturias. Į geriausiai išlaikiusiųjų egzaminus ketvirtuką pateko ir Jonas. Jis pasirinko meno mokyklą ir už mokslą nereikėjo mokėti. Kiti siekantys tęsti mokslus turėjo už mokslą mokėti patys, o to meto pabėgėliai dažniausiai tapo eiliniais darbininkais kurių uždarbis buvo per menkas mokėti už mokslą. Todėl daugelis pradėjo galvoti, kad Anglijoje jiems nėra ateities ir iš Anglijos vyko Kanadon.

Taip Jonas pateko į prestižinę Bath School of the Arts meno mokyklą (kuri veikia iki šiai dienai). Vaikai su Mama gyveno už Bath miesto, National Assistance Board vadovaujamoje pabėgėlių gyvenvietėje West Wells Hostel stovykloje, o Tėvas, iki galėjo persikelti pas šeimą, gyveno daug toliau. Šeima pasimatydavo savaitgaliais. Pabaltiečių bei ukrainiečių pabėgėlių bendravimas vykdavo Thornypits Stovykloje kurioje buvo apgyvendinti vyrai. Čia vykdavo parengimai bei šventės kuriose akordeonu ir pianinu grodavo Jonas. Jonui patekus į prestižinę Bath meno mokyklą, Mama nupirko mokyklos uniformą iš pilkos medžiagos su mokyklos ženklu. Iki išvykimo Kanadon, Jonas joje baigė du iš trijų skyrių. Antrokas Jonas, mokytojo paskatintas, dalyvavo trečiųjų metų mokinių darbų parodoje su gamtos tapybos kūriniu ir laimėjo pirmą vietą. Vėliau gyvenime Jonas turėjo pagyrimų skulptūroje bei architektūrinėje braižyboje. Bet Bath meno mokyklos pradinuko švarkelis niekada nepaliko jo šono.

This post is also available in: EN