Laikraštis

Vienas iš pirmųjų komerciniu pagrindu spausdintas lietuviškas laikraštis buvo “Vienybė Lietuvninkų”. Jis buvo spausdinamas Amerikoje 1886-1921 metais. Jame buvo talpinamos naujienos iš Lietuvos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos bei žinios iš Amerikos lietuvių parapijų ir organizacijų. Jame taip pat buvo spausdinami eilėraščiai, rašiniai, akademiniai rašto darbai, atpasakojimai bei vaidinimų tekstai.

Laikraštis spausdintas naudojant lenkišką alfabetą, todėl lietuviški tekstai dažnai buvo pilni lenkiškų išsireiškimų. Laikraščio redaktoriai bei politinė orientacija keitėsi dažnai.

Pasižiūrėkite į laikraščio pirmojo 1895 metų puslapio turinį ir vieno lietuviško verslo reklamą.

This post is also available in: EN