Banketo meniu

Netikėtai atrastas mūsų kolekcijoje, tai meniu vakarienės per kurią pagerbtas iš Lietuvos Amerikoje besilankantis Prezidentas Antanas Smetona. Prezidentas Smetona su šeima atvyko į New Yorką 1941m. kovo 10d. Praėjus 3 dienoms, banketas vyko garsiąjam Hotel Pierre viešbutyje. Istorinis Prezidentūros Muziejus Kaune savo kolekcijose laiko šio banketo nuotraukas. Platesnis aprašymas randamas Pasaulio Lietuvio tinklapyje:

https://pasauliolietuvis.lt/prezidentas-antanas-smetona.../

 

This post is also available in: EN