Dainorėlis

1992m. rugpiūčio mėn. Kanados lietuvių skautai jų veiklos 30-mečiui atžymėti surengė jubiliejinę stovyklą Romuvos stovylavietėje prie Huntsville, Ontario. Dainorėlis buvo parengtas specialiai šiai progai atžymėti.

 

 

 

 

This post is also available in: EN