Vilniaus krašto laisvinimo minėjimas

1938m. Vasario 16 Montrealyje
Vasario 16-tosios 20-mečiui atžymėti (Lietuva paskelbė nepriklausomybę nuo Rusijos imperijos 1918m. vasario 16d.), Montrealio Vilniaus krašto laisvinimo sąjungos skyrius surengė minėjimą. Minėjime vyko kalbos, chorai atliko koncertus ir pastatytas šešių dalių vaidinimas - drama.

Vilniaus krašto laisvinimo sąjunga buvo įsteigta 1925 metais Kaune. Jos tikslas paremti Lietuvos siekius atgauti Vilniaus kraštą. Iki 1937 metų jau veikė 60 skyrių, įskaitant ir skyrių Montrealyje, Kanadoje. 1938 metais sąjunga likvidavosi ir po metų Lietuva atgavo Vilnių.

This post is also available in: EN