Reklama

Tai ant labai trapaus popieros reklama skelbianti 7tą Lietuvos Žemės Ūkio ir Pramonės parodą vykstančią 1928m. nuo birželio 28 iki liepos 3 dd. Atkeripia dėmėsį moteris pasipuošusi tautiniais rūbais. Lietuva prieš 10 metų jau buvo paskelbusi savo nepriklausomybę. Tautinė atributika buvo naudojama visur tam kad skatinti pasididžiavimą savo tauta.

This post is also available in: EN