Iš mūsų kolekcijų

Daiktai laikomi muziejuose bei archyvuose reprezentuoja kąnors ypatingo ar tai individualaus žmogaus gyvenime ar tai mūsų bendroje istorijoje bei kūrybos atsiekimuose. Jie taip pat atspindi organizacijų bei individų atsiekimus.

Parinkome daiktus laikomus mūsų kolekcijoje per kuriuos norime Jus supažindinti su istorijomis iš kurių tie daiktai kilo ir kurias jie primena. Tai dalis mūsų bendros paveldo istorijos.

This post is also available in: EN