1956m. vasaros olimpinių žaidynių momentos

An arrangement of 50 matchboxes printed with the flags of various countries. Below are several postcards relating to the Olympic event, and Australian money
Nuo 1960 metų Kanadoje gyvenęs A. Bacevičius pirmiausia pasiekė Australiją palikęs DP stovyklą Vokietijoje. Norėdamas paminėti 1956 metų vasaros olimpines žaidynes Melburne, jis surinko šiuos „Pasaulio vėliavų“ degtukų dėžučių viršelius. Tuo metu politinis klimatas buvo intensyvus. Tai buvo Šaltojo karo viršūnė, Tarybų Sąjungos kariuomenė įsiveržė į Vengriją, nuslopinti sukilimą prieš vyriausybę, ir dėl to, kelios šalys boikotavo vasaros olimpines žaidynes. Tačiau šioje aplinkoje degtukų dėžutės gamintojas nusprendė į seriją įtraukti nepriklausomos Lietuvos vėliavą.

Taip pat yra reklama mėgėjų krepšinio varžyboms su komanda „Lietuva“. A. Bacevičius buvo komandoje.

A matchbox, Brymay Redheads brand, marked No. 72 Lithuania. Displays a pen and ink brightly coloured drawing of a Lithuanian flag.
A listing of the teams for a basketball game: USS Frank E. Evans V. Lithuania (Australia). Lithuania wore green and the team members were S. Dargis, R. Gasiunas, E. Ginciauskas, people with surnames Kincaitis, Bacevicius, Kalade Ceikis, and V. Soha

This post is also available in: EN