Sharing Our Stories

Gyvos istorijos pokalbių pristatymas. Dalyvavo individai iš Kanados Baltijos vokiečių, estų, latvių ir lietuvių bendruomenių. Ši paroda supina žmonių gyvenimo patirtį augant Baltijos kraštuose, prievarta paliekant savo tėviškę antrajam pasauliniam karui prasidėjus, pabėgelio gyvenimą, įsikūrimą naujam krašte ir pagaliau, randant savo vietą Kanadoje.

Šį projektą paruošė Baltic Canadian Imprints grupė, bendradarbiaujant keturioms grupėms: Canadian Baltic Immigrant Aid Society, Latvian National Federation in Canada – Canadian Latvian Archive and Museum, Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas ir VEMU/Estonian Study Centre.

Pamatyt parodą spauskit čia

(anglų kalboj)

Algimantas Banelis, Birutė Čepaitienė, Leonardas Garbaliauskas, Marija Gudelienė, Elena Gudinskienė, Marija Kalvaitienė, Alina Kšivickienė

Romuladas Otto, Agota Ratavičienė, Danutė Rautins, Marija Tamulaitienė, Vladas Vytas, Liūda Stungevičienė, Alina Žilvytienė

This post is also available in: EN