Politinės karikatūros

ISTORIJOS TRUPINĖLIAI KARIKATURISTŲ AKIMIS

Pristatome Jums mažą rinkinėlį politinių karikatūrų, paimto iš didesnio albumo, kurį mums paaukojo rinkėjo, p. Juozo Navikėno šeima iš Montrealio, Kvebeko provincijoje, Kanadoje.

Juozas NAVIKĖNAS parinko keletą šimtų karikatūrų iš įvairių Šiaurės Amerikos bei tarptautinės spaudos šaltinių tarp 1946 ir 1956 metų.  Rinkinys, karikatūrų dėka, dažnai su humoru atpasakoja rimtus pasaulinius įvykius. Kiekviena karikatūra specialiai atrinkta ir patalpinta didžiūliame albume kurio medinių drožinių aplanką jis pats pagamino.  Dėmėsys ir rūpestis kurį šiam rinkiniui skyrė p. Navikėnas, atspindi jo paties pasaulėžiūrą, aiškiai pasakoja kas jam tuomet kėlė rūpęstį ir kokie klausimai atkreipė jo dėmėsį – jo, kaip žmogaus priversto palikti savo namus Lietuvoje ir tęsti naują, Antrojo Pasaulinio karo pabėgėlio, gyvenimo etapą.  Rinkinys atspindi politinę pasaulio padėtį karui pasibaigus ir sprendimus darytus anais laikais kurių pasekmėse mes gyvename iki šiandienos.

Rinkinys per karikatūras atpasakoja pasaulinius įvykius nuo Antrojo Pasaulinio karo pabaigos (1948-9), per Stalino valdymo Sovietų Sąjungoje laikus iki jo mirties 1953m. ir Sovietų Sąjungos valdymo po Kruščiovo ranka 1953m. pradžią.  Rinkinėlis atspindi karikatūristų reakcijas į Sovietų Sąjungos plėtrą bei įvairių kraštų okupaciją. Paliečia ir dviejų Korėjų atsiradimą. Komentuoja apie Kinijos bandymus tapti Jungtinių Tautų šeimos dalimi. Komentuoja ir apie Šaltąjį karą bei besivystančias branduolinių ginklų plėtros lenktynes bei kalbas apie pasaulinę taiką bet kokia kaina.

Jums pristatome karikatūras kurios susirūšiuoja į tris pagrindines temas kurios lyg aidas iš praeities – Antrojo pasaulinio karo pabaigos, kalba mums šiandiena:

Cover of political cartoon scrapbook

Rasite parodą čia

 

  1. DISINFORMACIJA
  2. RUSIJOS PLĖTRA
  3. VARDAN TAIKOS

 

Leisime karikatūroms kalbėti už save.

 

 

RINKĖJAS

JUOZAS NAVIKĖNAS (1900-1959), Montreal, Quebec, Kanada.

Gimė 1900m. Prienuose, Lietuvoje.  Baigęs gimnaziją, savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę kurioje tęsė karjerą iki pat Vokiečių okupacijos laikų. Prieš Rusijos okupaciją, 1944m. su šeima pasitraukė į Vokietiją ir pateko karo pabėgelių stovyklose.  1948m. emigravo į Kanadą ir įsikūrė Montrealio mieste. Laisvalaikiu mėgo drožinėti ir kurti su medžiu. Aktyviai dalyvavo Kanados lietuvių visuomeninėje veikloje iki mirties 1959m.

IŠSKIRTINAS KARIKATŪRISTAS

JOHN COLLINS (1917-2007) yra kanadietis, karikatūristas.  Daugelis jo darbų pateko į p. Navikėno rinkinį.  p. Collins buvo gerai žinomas Kanadoje. Per jo 40 metų karjerą virš 15,000 jo paruoštų karikatūrų pateko į spaudą.  Jis liūdijo tų laikų politinius įvykius labiau kaip žurnalistas kuris ne tik informuoja bet ir mokina savo skaitytojus apie pasaulio įvykius, o ne tik šposauja ar juokiasi iš jų kaip humoristas.

Surinko:  p. Juozas Navikėnas, Montreal, Quebec, Canada

Įsigyta: 2018m., dovana Kanados lietuvių muziejui archyvui

Šaltiniai:  Rinkinyje karikatūros spausdintos 1946-1956m. sekančiuose laikraščiuose (ne kiekviena karikatūra rinkinyje nurodo iš kurio laikraščio ji iškirpta):  The Buffalo Evening News, The Chicago Herald, The Christian Science Monitor, The Hartford Courant, La Presse (Montreal), The London Evening Herald (Canada), The Los Angeles Mirror, The Manchester Daily Dispatch, The Melbourne Herald (Australia), The Minneapolis Star, Montreal Gazette, The Newark News, The New York Times, Punch, The Washington Post.

Virtualią parodą paruošė:  Gabija Petrauskienė, Peg Perry, Danguolė Juozapavičiūtė

This post is also available in: EN