Staškevičienė (Akstinaitė), Silvija

Gimė Montrealyje, Kvebeke
1956 m. gegužės mėn. 3 d.

MENO IŠSILAVINIMAS
  • Savamokslė mene
  • Lankė dailės kursus pas Di-Anne Desjardins ir pas Dianne Couture
Štaškevičienė (Akstinaitė), Silvija. portrait.
KŪRINIAI

This post is also available in: EN