Vazalinskas, Gytis

Gimė Kaune, Lietuvoje
1940 m. gruodžio mėn. 5 d.

MENO IŠSILAVINIMAS
  • Bakalauro laipsnis inžinerijos srityje, McGill University, Montrealyje
  • Savamokslis mene
  • Lankė meno kursus, Saydie Bronfman Centre for the Arts, Montrealyje
  • Lankė įvairius meno seminarus
  • Dalyvauja įvairiuose meno būreliose: Artistes Hudson Artists, Saint-Laurent Artists' Association, Baltic Artists Association - Montreal, Vaudreuil-Dorion Talents d'ici, Shield of Athena Art Auctions, Bryan Memorial Gallery
PARODOS
  • Nuo 1999 m, virš 100 solo ir grupinės parodos
  • 2016, rinktinės grupės paroda, “Montrealio lietuvių menininkai”, Mississaugoje

http://www.vazart.ca/

Vazalinskas, Gytis (John) Portrait
KŪRINIAI

This post is also available in: EN