Žmuidzinienė (Naruševičiūtė), Halina

Gimė Liepojoje, Latvijoje
1909 (+1989)

MENO IŠSILAVINIMAS
 • 1929, baigė Kauno meno mokyklą
 • Mokėsi tapybos pas Adomą Varną
 • Mokėsi grafikos pas Adomą Galdiką
PARODOS
 • 1932, solo paroda, Kaune, Lietuvoje
 • 1949, solo paroda, Edinburgh ir York, Didžiojoje Britanijoje
 • 1955, 1960, grupinės parodos, Montrealyje
 • 1960, grupinė paroda, Toronte
 • 1962, grupinės parodos, Vindsore ir Čikagoje
 • 1967, solo paroda, Toronte
 • Lietuvos dailės muziejuje, Vilniuje, saugomi darbai:
  “Sodyba” (1934)
  “Valstiečiai grįžta iš pievų” (1938)
Žmuidzinienė (Naruševičiūtė), Halina portrait
KŪRINIAI

This post is also available in: EN