Gruodienė (Meiliūtė), Dalia

Gimė Kaune, Lietuvoje
1938 m. rugsėjo mėn. 17 d.

MENO IŠSILAVINIMAS
  • Studijavo meno mokslus, Ontario College of Art and Design, Toronte
  • Lankė Concordia University, Montrealyje
PARODOS
  • 1991, solo paroda, “Tarp polių”, Vilniuje, Lietuvoje
  • 2016, grupinė paroda, “Montrealio lietuvių menininkai”, Mississaugoje
Dalia Gruodiene portrait
KŪRINIAI

This post is also available in: EN