Geralavičiūtė, Aušra

Gimė Vilniuje, Lietuvoje
1972 m. lapkričio mėn. 17 d.

MENO IŠSILAVINIMAS
  • Lanko privačias meno pamokas ir dalyvauja meno klasėse
  • Narė, “Montrealio lietuvių menininkai”
  • Narė, Baltic Artists Association - Montreal
  • Lietuvių menininkų atstovė, Baltic Artists Association - Montreal
PARODOS
  • Metinės parodos, Baltic Artists Association - Montreal
  • 2014 ir 2015, grupinės parodos, “Dainų dienos”, Montrealyje
  • 2016, rinktinė grupinė paroda, “Montrealio lietuvių menininkai”, Mississaugoje
Ausra Geralaviciute portrait
KŪRINIAI

This post is also available in: EN