Tamošaitis, Antanas

Gimė Barzdų kaime, Lietuvoje
1906 m. vasario mėn. 15 d. (+2005)

MENO IŠSILAVINIMAS
 • 1923 - 1929, baigė Kauno meno mokyklą
 • 1930 - 1931, lankė Mstislavo Dobužinskio studiją, Lietuvoje
MENO PROFESIJA
 • 1927 - 1932, dėstė Moterų dailės darbų mokykloje
 • 1929 - 1932, dėstė Kauno meno mokykloje
 • 1928 - 1933, dėstė Lietuvos moterų kultūros draugijos mergaičių mokytojų seminarijoje
 • 1928, dėstė Lietuvos moterų globos komiteto amatų mokykloje
 • 1929 - 1930, dėstė Kauno “Pavasario” suaugusiųjų gimnazijoje
 • 1931 - 1940, dėstė audimo pagrindus Dotnuvos žemės ūkio akademijoje
 • 1936 - 1939, dėstė Kauno I-moje valstybinėje amatų mokykloje
 • 1926 - 1939, vadovavo ekspedicijoms rinkusioms lietuvių liaudies meno dirbinius
 • 1940 - 1942, dėstė, Vilniaus dailės akademijoje ir Pedagogikos katedros vedėjas
 • 1942 - 1944, vedėjas, Kauno taikomosios dailės instituto Dekoratyvinių audinių studijos
 • 1945 - 1946, dėstė Tamošaičių įkurtoje Dailės studijoje, Glasenbache, Austrijoje
 • 1946 - 1948, skyriaus vedėjas, Dekoratyvinių audinių Dailės mokykloje, Freiburge, Vokietijoje
 • 1946 - 1949, dėstė Ecole des arts et métiers, Freiburge, Vokietijoje
 • 1949 - 1950, vadovavo YMCA veikusei Meno ir amatų akademijai, Montrealyje
PARODOS
 • 1936, solo tekstilės paroda, Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje, Kaune
 • 1936, 1937, 1939, solo parodos Kaune*
 • 1948, grupinė paroda, Lietuviai menininkai, Hanau, Vokietijoje*

Solo parodos Kanadoje ir JAV

 • 1949, YMCA, Montrealyje
 • 1962, 1963, Čiurlonio Galerija, Čikagoje
 • 1964, Filadelfijoje
 • 1964, Maison des oeuvres, Otavoje
 • 1965, The Circle Moréas-Cézannes, Otavos universitete
 • 1965, Agnes Etherington Art Centre, Queen’s universitete, Kingstone
 • 1966, Little Theatre Art Gallery, Otavoje
 • 1966, Detroite*

Grupinės parodos

 • 1949, Lietuviai menininkai, Niujorke
 • 1950, Canadian National Exhibition, Toronte
 • 1952, Applied Art Exhibition, Brocktone
 • 1954, “Kanados lietuvių dienos”,Toronte
 • 1955, “Kanados lietuvių dienos”, Montrealyje
 • 1956, Willistead Art Gallery, Vindzore, Ontario
 • 1957, Collegiate Niagara Falls, Niagaroje
 • 1961, Lietuviai menininkai, South Boston
 • 1961, “Kanados lietuvių dienos”, Montrealyje
 • 1963, Antroji tarptautine lietuvių menininkų paroda, O’Keefe Centre for the Performing Arts, Toronte

Kitos parodos

 • 1967, 1976, Toronte
 • 1968, Sarnijoje
 • 1969, Vindzore
 • 1970, Vašingtone
 • 1971, Bostone
 • 1971, Montrealyje
 • 1974, 1981, Mississaugoje
 • 1974, Vinipege
 • 1975, Hamiltone
 • 1981, Brukline
 • 1982, Bramptone
 • 1984, Detroite
 • 1984, Otavoje
 • 1984, Filadelfijoje
 • 1986, Čikagoje

Auksiniai medaliai tarptautinėse parodose

 • 1937, Paryžiuje
 • 1938, Berlyne
 • 1939, Niujorke
LEIDINIAI
 • Sudarė ir redagavo “Sodžiaus meno,1931-1939“ serijos leidinius
KNYGOS
 • 1933, “Audimas"
 • 1935, “Austiniai kilimai"
 • 1935, “Staltiesės"
 • 1968, “Tautiniai rūbai ir juostų raštai"
 • 1982, “Lietuvių margučiai”

Kartu su Anastazija Tamošaitiene

 • 1979, “Lietuviški tautiniai drabužiai”
 • 1988, “Lietuviškos juostos”

* Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis, J. Puzinas, A. Rinkūnas, J. Sungaila, Lithuanians in Canada (Toronto: Lights Printing and Publishing Co. Ltd. and Time Press Litho Ltd., 1967), 131, 141, 201.

Tamošaitis, Antanas portrait
KŪRINIAI

This post is also available in: EN