Morkūnienė, Aldona

Gimė Juodinėnuose, Lietuvoje
1926 m. balandžio mėn. 22 d.

MENO IŠSILAVINIMAS
  • Savamokslė mene
  • Lanko tapybos kursus, Lasalle Community Centre, Montrealyje
  • Narė, “Montrealio lietuvių menininkai”
  • Narė, Baltic Artists Association - Montreal
PARODOS
  • Grupinės parodos, Lasalle Community Centre, Montrealyje
  • Metinės grupinės parodos, Baltic Artists Association - Montreal
  • 2016, rinktinė grupinė paroda, “Montrealio lietuvių menininkai”, Mississaugoje
Aldona Morkuniene portrait
KŪRINIAI

This post is also available in: EN