Kanados Lietuvių Dienos

Nuo 1953 m., tai buvo kasmetinis Kanados lietuvių renginys, kai į vieną savaitgalį sutilpdavo koncertai, pasirodymai, sporto varžybos, meno parodos, iškilmingos pamaldos, literatūros vakarai, iškilmingi baliai bei jaunimo šokiai. “Lietuvių dienas“ ruošdavo įvairių vietovių lietuviai, dažniausiai vietinės Kanados Lietuvių Bendruomenės apylinkės vadovybės iniciatyva.

This post is also available in: EN