DP Camp Venta

Lietuvių mokykla

"Displaced Persons" stovyklos buvo laikinos gyvenvietės Vokietijoje, įkurtos pabėgėliams po antro pasaulinio karo. Pabaltiečiai susirūpino organizuoti mokyklas, nes pradžios mokyklos mokinių skaičius siekė 4,150.
(skaičius minėtas Lietuvių Enciklopedijoje, 5-tas tomas)

Neumünster-Schleswig
1945-1947
D.P. Camp "Venta", Britų zonoje

Fotogravo:  Mokyklos vedėjas Vitalius Matulaitis, 1947

Vaizdajuostė be garso.

This post is also available in: EN