Vaivorykštė


Fotografijos: Daiva Blynas

Vaivorykštė

Montrealio skaučių „Neringos“ tuntas nutarė paminėti Kanados lietuvių skaučių įsteigimo 25 m. sukaktį, suburiant tautodailės grupę, kuri supažindintų visuomenę su lietuvių liaudies darbais. Įsijungė ne tik skautės, o ir vyresnės moterys. Pirmoji paroda surengta Montrealio Aušros Vartų parapijos salėje 1975 m. pavasarį. Tautodailės grupė, pavadinta „Vaivorykšte“, su lietuviškais audiniais, gobelenais, rištiniais kilimais, apsiuvais, juostomis, Vilniaus verbomis, margučiais, kraičio skrynelėmis, šiaudinukais, lietuviškomis lėlėmis ir kitokiais eksponatais aplankė ne tik lietuvius Kanadoje ir JAV, bet ir kitataučiams rodė rankdarbius Kanados Nacionaliniame archyve, tautybių festivaliuose Otavoje, Vašingtone, Niujorke, Bostone, Vankuveryje, Toronte, St. Catharines ir kitur.

This post is also available in: EN