Rėmimas

Perdavimas istoriniai svarbios archyvinės medžiagos, savanorystė ir finansinė parama, tai keli būdai kaip Jūs galit prisidėti prie KLMA išlaikymo. Ši parama sukelia konkrečius rezultatus nes duoda KLMA progą pateikti Kanados lietuvių istorinį paveldą pasauliui ir įveikti naujus iniciatyvus atkreipiant dėmesį lietuvių kilmės Kanadiečiams ir jų istorijai.

This post is also available in: EN