KLMA archyvinės medžiagos, muziejinių eksponatų ir lietuviškų leidinių aukos

KLMA priima asmeninių ir organizacijų archyvinę medžiagą, lietuviškus leidinius ir daiktus, kurie turi istorinę ar kultūrinę vertę pagal mūsų gaires.  Mes priimam medžiagą, kuri turi istorinės, tyrinėjimų, mokslinės vertės, naudinga parodoms, kokybiška ir jeigu nėra dublikatas KLMA turimos medžiagos.  KLMA pradėjo rinkti medžiagą 1989 metais, turi ribotą vietą bei kitus resursus ir deja, negalime priimti kiekvieną daiktą kurį mums siūlo. Jei turite medžiagos kuri, Jūsų manymu, tiktų KLMA rinkiniams, prieš ją atsiunčiant arba atnešant, malonėkite susisiekti su KLMA vadovybe. Po peržiūrėjimo ir priėmimo medžiagos, mes prašysime Jūsų pagalbos rūšuojant ir užrašant svarbios informacijos kurią Jūs vieni turite apie žmogaus, organizacijos bet daikto istoriją.  Taip pat prašysim Jūsų užpildyti perdavimo sutartį, kuri perves nuosavybę KLMA.  KLMA prižiūri archyvinę medžiagą, visam laikui užtikrinant Kanados lietuvių istorijos paveldo išlaikymą ateinančioms kartoms. Ką mes renkam:
 • Asmeniški dokumentai, fotografijos, daiktai išsaugoti iš Lietuvos, per pabėgelio arba imigranto laikotarpį (pradedant su 1900 m.) ir gyvenimo Kanadoje
 • Organizacijų dokumentai, nuotraukos, filmai, vaizdajuostės, audio kasetės, sukaktuviniai leidiniai
 • Menas, tekstilė, seni tautiniai drabužiai
 • Memorabilia, vėliavos, žemėlapiai, uniformos, medaliai, monetai
 • Muzika – retos plokštelės išleistos prieš 1950 m., visa Kanados lietuvių kūryba
 • Lietuvių bendruomenės renginių suvenyrai, plakatai, reklamos, aprašymai
 • Retas knygas, žurnalus, laikraščius – viskas spausdinta lietuviškai arba apie Lietuvą prieš 1950 m. pasauliniu mastu
 • Visas knygas, periodinius leidinius apie Kanados lietuvius
 • 1988-1991 m. Lietuvos nepriklausomybės atgavimo įvykių dokumentacija – iš Lietuvos ir iš Kanados
Ko mums trūksta:
 • Tėviškės Žiburiai, pirmieji numeriai, 1950-1970m.
 • Visa medžiaga apie Kanados lietuvius prieš 1945m.
Ko mes per daug turim:
 • Lietuvių enciklopedija

Dovanoti

This post is also available in: EN