STRATEGINIS PLANAS 2021-2025

Muziejaus-Archyvo Vizija:

Išlaikyti ir puoselėti Kanados lietuvių istorinį bei kultūrinį paveldą.

Misija:

Suteikti galimybę, lietuvių kilmės kanadiečiams, Kanados visuomenei ir visiems kurie domisi Kanados lietuvių kultūra, rasti medžiagos lobyną vienoje vietoje.

Strateginiai siekiai/veiklos tikslai 2021-2025:

 1. Finansinis patvarumas ir valdymas
 • Išvystyti platesnes finansinio patvarumo galimybes
 • Tobulinti finansinio valdymo ir atsakingumo mechanizmus 
 1. Kultūros paveldo rinkimas, išsaugojimas ir prieinamumas 
 • Kaupti, įvertinti ir organizuoti turimas vertybes
 • Vykdyti kultūros vertybių skaitmeninimą
 • Didinti visuomenės prieinamumą prie kolekcijos 
 1. Marketingas ir reklama 
 • Aktyviai praturtinti KLMA tinklalapį ir dalyvavimą socialiniuose tinkluose
 • Įveikti aukšto lygio, namines, kilnojamas ir virtualias parodas
 • Suruošti seminarus, pristatymus
 • Plėsti galimybes dalyvauti muziejų-archyvų globalioje, virtualioje erdvėje
 1. Visuomenės įjungimas/suaktyvinimas
 • Aktyviai siūlyti programas/parodas specifinėms grupėms: lituanistinėms mokykloms, lietuvių bendruomenėms Kanadoje/Amerikoje/kitur, ne lietuviams
 • Išvystyti paramos būrelius per Kanados Lietuvių Bendruomenę ir lietuviškas organizacijas
 • Išvystyti bendradarbiavimą su panašiomis organizacijomis: Baltic Canadian Imprints, Multicultural Historical Society of Ontario, Balzeko muziejus, LTSC (Čikaga), Lietuvos valstybinis archyvas, Lietuvos nacionalinė biblioteka

Sausio mėn. 2021

This post is also available in: EN