Žinios

Sharing Our Stories: Born in Canada Symposium

Pabaltiečiams, kurie kaip II Pasaulinio Karo pasekme tapo karo pabėgėliais ir imigrantais, Kanada suteikė saugią ir pastovią vietą apsigyvenimui. Jų vaikai, kai kurie gimę tėvynėje kurią jie prievarta paliko, kiti gimę jau Kanadoje, išaugo vingiuodami dviejų kultūrų labirintuose. Tai labai tipiška, kanadietiška patirtis – gyventi dviejų kultūrų įtakoje – patirtis kuri iššaukia naujus iššūkius, suteikia naujas galimybes ir kuriose susiduriama su netikėtumais.

Mūsų ruošiamas simpoziumas tęsia imigrantų tėvų istoriją: “Sharing our Stories: The Baltic Diaspora at Home in Canada” kuri išsakyta parodoje apie jų prievartinį pasitraukimą iš savo tėvynės ir naujo gyvenimo Kanadoje pradžią. Simpoziumas įvertins kultūros, šeimos, bendruomenės ir identiteto reikšmę bei įtaką Kanadoje gimusių (pirmosios kartos Kanadoje) Pabaltiečių gyvenimuose.

Pirmosios kartos kanadiečiai, atstovaujantys keturias Pabaltijo kultūras: estų, latvių, lietuvių ir Baltijos vokiečių, pasidalins savo asmenine patirtimi apie tai kaip jie augo kaip Kanados Baltai. Seks atviras pokalbis kurį moderuos estas profesorius, Dr. Jaak Rakfeldt (PhD, LCSW), Social Work profesorius Southern Connecticut State Universitete. Dr. Rakfeldt taip pat koordinuoja Co-occuring Disorders (mental health and substance use) programą ir yra išleidęs virš 50 publikacijų bei pristatymų konferencijose šioje srityje, bei eilę metų yra studijavęs etninio identiteto klausimus.

“Sharing Our Stories: Born in Canada” simpoziumą rengia “Baltic Canadian Imprints” grupė susidedanti iš: Canadian Baltic Immigrant Aid Society, VEMU/Estonian Studies Centre, Kanados lietuvių muziejaus/archyvo, ir Latvian National Federation in Canada – Canadian Latvian Archive and Museum. Ši grupė kartu dirba nuo 2016 metų.

Simpoziumas vyks anglų kalboje. Kviečiame visus atsilankyti.
Prašome apie dalyvavimą pranešti IKI LAPKRIČIO 6d. per email Piret Noorhani: pret.noorhani@vemu.ca arba paliekant žinutę telefonu: 416-925-9405.

This post is also available in: EN

/ Žinios

Sharing Our Stories – Otavoje

Mūsų paroda jau užsidaro sekmadienį.  Sekanti proga pamatyti bus Otavoje per Kanados Lietuvių Dienas kurios rengiamos liepos 29-30 dienomis.  Daugiau žinių rasite www.mlka.ca.

This post is also available in: EN

/ Žinios

Naujausios parodos žinios

Paroda “Sharing Our Stories” sulaukė daug žiūrovų, estų VEMU/Estonian Studies centre kovo mėnesį ir kabojo latvių kultūros centre balandžio mėnesį.  Viduryje gegužės pasieks Baltijos vokiečius Londono ON, mieste ir po to visą birželio mėnesį bus rodoma pas mus KLMA. Kviečiame visus aplankyti parodą ir dalyvauti trumpam parodos pristatyme, 11:30 v.r. KLMA patalpose, sekmadienį, birželio 4 d., 2017 m.

This post is also available in: EN

/ Žinios

Sharing Our Stories paroda

Jau baigiam paskutinius darbus parodai, kurią ruošia Baltic Canadian Imprints vienetas, „Gyvenimo Istorijų Pasidalinimas“.  Kanados valdžios finansinės paramos dėka, suruošėme pokalbius su 14 Kanados lietuvių bendruomenės narių, kurie pergyveno pabėgėlio laikotarpį.  Nuoširdi padėka savanoriams, kurie prisidėjo prie šio projekto:  Vytautas Banys (pravedė pokalbius), Lina Samonytė (pravedė pokalbius), Aleksandras Valavičius (filmavimas, video sustatymas), Ramūnė Jonaitienė (perrašymas, vertimas), Gabija Petrauskienė (perrašymas, vertimas), Darius Ross (vertimas). Daugiau informacijos rasite LANKYTOJUI/RENGINIAI puslapyje.

This post is also available in: EN

/ Žinios

Vakarų Kanados parodai dalyviai

KLMA yra svarbu parodyti Kanados lietuvių menininkų kūrybą ir todėl kasmet organizuojame vieną parodą. Ligšiol jau buvo surengtos trys parodos:  Kęstučio ir Ritos Vilių – London Ontario, medžio skulptūra ir fotografija; Dainos Puterienės – Toronto Ontario, meninė fotografija ir 10 Montrealio lietuvių menininkų – Montreal, Quebec, tapyba.  Norėtumėme surengti parodą apie Vakarų Kanados menininko/ės kūrybą.  Kviečiame susisiekti su KLMA jeigu domitės šia galimybe.

This post is also available in: EN

/ Žinios

This post is also available in: EN