Dovanota

Alvyra Povilaitienė ir Gytis Vazalinskas, du lietuviai menininkai iš Montrealio muziejuj dovanojo savo meno kūrinius.

Alvyra Povilaitis “Summertime”

Gytis Vazalinskas “Les formes de ma ville”