Aukos 2021

Nuoširdi padėka KLMA aukotojams:

In memoriam Alfonsas Stanevičius
Vida Stanevičienė $200
Ona Stanevičius $100

In memoriam Marija Šiulienė
Vita & Vytas Radžius $50
Alvydas & Rima Sapliai $50
Teresė & Vincas Urbaitis $50

Snaigė & Antanas Šileikai $100

Dovanota

Alvyra Povilaitienė ir Gytis Vazalinskas, du lietuviai menininkai iš Montrealio muziejuj dovanojo savo meno kūrinius.

Alvyra Povilaitis “Summertime”

Gytis Vazalinskas “Les formes de ma ville”

Dovanota

a.a. Vidos Paškienės prisiminimui, Vytas Paškus, Toronto, Ontario dovanojo 8 meno kūrinius menininkų A. Goštauto, V. Kasiulio, K. Manglico, L. Urbono ir T. Valiaus.

Vytautas Kasiulis, Be pavadinimo, menininko išbandymas “Anicetai Aperavičienei su padėka, Vytautas” XI-25-72

Antra paroda pasiekia Lietuvą

KLMA paroda "Niekada nenuleisk sparnų" kurią pristatėme 2018 m. rudenį, pasiekė kun. P. Ažubalio gimtinę, Biržus.  Parodoje susipažinome su kun. Ažubalio gyvenimu, darbais Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, Anapilio sodybos statyba ir su Lietuvos kankinių parapijos istorija.

Biržų krašto "Sėlos muziejus" pristatė parodą gruodžio mėnesį:

Žinutė jaunimui

Kviečiam mokyklinio amžiaus jaunimą dapildyti mūsų visų istoriją.  Peržiūrėkite mūsų tinklapį   Mūsų pasakojimai – Jaunimas ir pridėkite Jūsų šeimos prisiminimus.  Atsiliepimai iš šeimų kurios jau dalyvavo labai teigiami.  Retai būna proga visai šeimai kartu susikaupti Ir pasidalinti brangia šeimos istorija.  Jeigu norėtumėt dalyvauti, susiriškit su mumis epaštu klma@klb.org  ir mes atsiųsim nurodymus kaip tai padaryti.