Sveiki atvertę KLMA tinklalapį

Sveikiname pasiekus KLMA tinklalapį. Mes esame Kanados vienintelis muziejus-archyvas, skirtas Kanados lietuvių istorijos ir paveldo išlaikymui.

MŪSŲ ISTORIJA supažindins Jus su mūsų paveldo kraštu, Lietuva, ir paaiškins apie imigraciją į Kanadą pradedant 19 amžiaus pradine banga, didžiausia imigracija 20 amžiuje, iki pat šių dienų.

KLMA tikslas - išsaugoti Kanados lietuvių pėdsakus; visi kiti svetainės puslapiai skiriami šiai atminties institucijai ir jos sukauptam lobiui.

Renginiai

Sužinoti apie ateinančius renginius:

* Būtina užpildyti

Žinios

Sharing Our Stories – Otavoje - Mūsų paroda jau užsidaro sekmadienį.  Sekanti proga pamatyti bus Otavoje per Kanados Lietuvių Dienas kurios rengiamos liepos 29-30 dienomis.  Daugiau žinių rasite www.mlka.ca.
Naujausios parodos žinios - Paroda "Sharing Our Stories" sulaukė daug žiūrovų, estų VEMU/Estonian Studies centre kovo mėnesį ir kabojo latvių kultūros centre balandžio mėnesį.  Viduryje gegužės pasieks Baltijos vokiečius Londono ON, mieste ir po to visą birželio mėnesį bus (...)
Sharing Our Stories paroda - Jau baigiam paskutinius darbus parodai, kurią ruošia Baltic Canadian Imprints vienetas, „Gyvenimo Istorijų Pasidalinimas“.  Kanados valdžios finansinės paramos dėka, suruošėme pokalbius su 14 Kanados lietuvių bendruomenės narių, kurie pergyveno pabėgėlio laikotarpį.  Nuoširdi padėka savanoriams, kurie (...)
Vakarų Kanados parodai dalyviai - KLMA yra svarbu parodyti Kanados lietuvių menininkų kūrybą ir todėl kasmet organizuojame vieną parodą. Ligšiol jau buvo surengtos trys parodos:  Kęstučio ir Ritos Vilių - London Ontario, medžio skulptūra ir fotografija; Dainos Puterienės - Toronto Ontario, (...)
Dovanota - Ramona Mileris, Burlington, Ontario Dovanojo: Kazimieras Mileris, aktyvus visuomenininkas lietuvių bendruomenėje Hamilton, Ontario – archyvinė medžiaga, programos, fotografijos, video kasetės Juozo Staniaus, Hamilton, Ontario palikimo archyvinė medžiaga – originalios muzikos gaidos, knygos, fotografijos, kasetės, programos, (...)

Žinios

Last updated: July 12, 2017 at 22:28 pm

Keliaujam Otavon

Baltic Diaspora at Home in Canada

July 29th, 2017
Lithuanian Canadian Days
Ottawa, Ontario

Gyvos istorijos pokalbių pristatymas. Dalyvavo individai iš Kanados Baltijos vokiečių, estų, latvių ir lietuvių bendruomenių. Ši paroda supina žmonių gyvenimo patirtį augant Baltijos kraštuose, prievarta paliekant savo tėviškę antrajam pasauliniam karui prasidėjus, pabėgelio gyvenimą, įsikūrimą naujam krašte ir pagaliau, randant savo vietą Kanadoje.

Šį projektą paruošė Baltic Canadian Imprints grupė, bendradarbiaujant keturioms grupėms: Canadian Baltic Immigrant Aid Society, Latvian National Federation in Canada – Canadian Latvian Archive and Museum, Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas ir VEMU/Estonian Study Centre.

 

Padėkit tobulint mūsų istoriją

Pirma nuotrauka Kanadoje

Ar turite fotografijų iš tų laikų, kada Jūs ar Jūsų šeimos narys pirmiausiai pasiekėte Kanadą? Pateikite fotografiją čia ir mes pridėsim mūsų galerijoje.

church congregation
Ar atpažįstate šios nuotraukos datą ar vietą? Atsiųskite mums informaciją laiškeliu.

This post is also available in: EN