Sveiki atvertę KLMA tinklalapį

Sveikiname pasiekus KLMA tinklalapį. Mes esame Kanados vienintelis muziejus-archyvas, skirtas Kanados lietuvių istorijos ir paveldo išlaikymui.

MŪSŲ ISTORIJA supažindins Jus su mūsų paveldo kraštu, Lietuva, ir paaiškins apie imigraciją į Kanadą pradedant 19 amžiaus pradine banga, didžiausia imigracija 20 amžiuje, iki pat šių dienų.

KLMA tikslas - išsaugoti Kanados lietuvių pėdsakus; visi kiti svetainės puslapiai skiriami šiai atminties institucijai ir jos sukauptam lobiui.

Renginiai

Sužinoti apie ateinančius renginius:

* Būtina užpildyti

Žinios

Sharing Our Stories – Otavoje - Mūsų paroda jau užsidaro sekmadienį.  Sekanti proga pamatyti bus Otavoje per Kanados Lietuvių Dienas kurios rengiamos liepos 29-30 dienomis.  Daugiau žinių rasite www.mlka.ca.
Naujausios parodos žinios - Paroda "Sharing Our Stories" sulaukė daug žiūrovų, estų VEMU/Estonian Studies centre kovo mėnesį ir kabojo latvių kultūros centre balandžio mėnesį.  Viduryje gegužės pasieks Baltijos vokiečius Londono ON, mieste ir po to visą birželio mėnesį bus (...)
Sharing Our Stories paroda - Jau baigiam paskutinius darbus parodai, kurią ruošia Baltic Canadian Imprints vienetas, „Gyvenimo Istorijų Pasidalinimas“.  Kanados valdžios finansinės paramos dėka, suruošėme pokalbius su 14 Kanados lietuvių bendruomenės narių, kurie pergyveno pabėgėlio laikotarpį.  Nuoširdi padėka savanoriams, kurie (...)
Vakarų Kanados parodai dalyviai - KLMA yra svarbu parodyti Kanados lietuvių menininkų kūrybą ir todėl kasmet organizuojame vieną parodą. Ligšiol jau buvo surengtos trys parodos:  Kęstučio ir Ritos Vilių - London Ontario, medžio skulptūra ir fotografija; Dainos Puterienės - Toronto Ontario, (...)
Dovanota - Ramona Mileris, Burlington, Ontario Dovanojo: Kazimieras Mileris, aktyvus visuomenininkas lietuvių bendruomenėje Hamilton, Ontario – archyvinė medžiaga, programos, fotografijos, video kasetės Juozo Staniaus, Hamilton, Ontario palikimo archyvinė medžiaga – originalios muzikos gaidos, knygos, fotografijos, kasetės, programos, (...)

Žinios

Last updated: September 8, 2017 at 20:21 pm

Artimiausia paroda

Siūlas/Thread

November 5th- 26th, 2017

Padėkit tobulint mūsų istoriją

Pirma nuotrauka Kanadoje

Ar turite fotografijų iš tų laikų, kada Jūs ar Jūsų šeimos narys pirmiausiai pasiekėte Kanadą? Pateikite fotografiją čia ir mes pridėsim mūsų galerijoje.

Tinklalapio naujiena
Virtuali galerija

Aplankykit naują Virtualios galerijos puslapį.  Parodos, fotografijų galerijos, vaizdajuostės ir garso įrašai pristato muziejaus-archyvo artefaktus ir parodo Kanados lietuvių gyvenimą bei istroją.

Tinklalapio naujiena
Sharing Our Stories

Naujausiai suruoštos parodos plakatai ir vaizdajuostės.

Greitai bus
 Mūsų geneologijos dienoraštis

Proga pasidalinti tyrinėjimais, patirtim, bei informacija tiems kurie domisi savo Kanados lietuvių šaknim.

Greitai bus
Mūsų istorijos

Kanados lietuvių šeimų, be individų asmeniškos istorijos.

Arrow
Arrow

Slider

This post is also available in: EN