Aukos 2021

Nuoširdi padėka KLMA aukotojams:

In memoriam Alfonsas Stanevičius
Vida Stanevičienė $200
Ona Stanevičius $100

In memoriam Marija Šiulienė
Vita & Vytas Radžius $50
Alvydas & Rima Sapliai $50
Teresė & Vincas Urbaitis $50

Snaigė & Antanas Šileikai $100