Naujausios parodos žinios

Paroda “Sharing Our Stories” sulaukė daug žiūrovų, estų VEMU/Estonian Studies centre kovo mėnesį ir kabojo latvių kultūros centre balandžio mėnesį.  Viduryje gegužės pasieks Baltijos vokiečius Londono ON, mieste ir po to visą birželio mėnesį bus rodoma pas mus KLMA. Kviečiame visus aplankyti parodą ir dalyvauti trumpam parodos pristatyme, 11:30 v.r. KLMA patalpose, sekmadienį, birželio 4 d., 2017 m.