Vakarų Kanados parodai dalyviai

KLMA yra svarbu parodyti Kanados lietuvių menininkų kūrybą ir todėl kasmet organizuojame vieną parodą. Ligšiol jau buvo surengtos trys parodos:  Kęstučio ir Ritos Vilių – London Ontario, medžio skulptūra ir fotografija; Dainos Puterienės – Toronto Ontario, meninė fotografija ir 10 Montrealio lietuvių menininkų – Montreal, Quebec, tapyba.  Norėtumėme surengti parodą apie Vakarų Kanados menininko/ės kūrybą.  Kviečiame susisiekti su KLMA jeigu domitės šia galimybe.

Dovanota

Ramona Mileris, Burlington, Ontario

Dovanojo:

  1. Kazimieras Mileris, aktyvus visuomenininkas lietuvių bendruomenėje Hamilton, Ontario – archyvinė medžiaga, programos, fotografijos, video kasetės
  2. Juozo Staniaus, Hamilton, Ontario palikimo archyvinė medžiaga – originalios muzikos gaidos, knygos, fotografijos, kasetės, programos, staltiesė
  3. Lietuviški tautiniai rūbai, kurie priklausė Vidai Stanius – austi Toronte maždaug 1950 m.